Disclaimer
1. Geen garanties
Deze website en de daarop verstrekte informatie wordt aangeboden op een 'as is' en 'as available' basis. Hoewel Jaspers Wooncomfort  haar best doet om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website, geeft Jaspers Wooncomfort  geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid daarvan. Jaspers Wooncomfort  garandeert evenmin dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

2. Geen aansprakelijkheid
Door het bezoeken van deze website stemt u ermee in dat Jaspers Wooncomfort  geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Jaspers Wooncomfort  aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor diensten van derden die via deze website worden aangeboden.
Jaspers Wooncomfort kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer informatie in zijn geheel, gedeeltelijk of gewijzigd van de bron verschijnt op zoekmachines en/of andere websites van derden waarover Jaspers Wooncomfort  geen zeggenschap of controle heeft. Jaspers Wooncomfort  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

3. Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Jaspers Wooncomfort  geen zeggenschap of controle heeft. Jaspers Wooncomfort  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

4. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Jaspers Wooncomfort  of andere Jaspers Wooncomfort  of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jaspers Wooncomfort  of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het is niet toegestaan deze site te framen.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makelaar, de op deze site getoonde gegevens te kopieren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden te "reverse engineeren", te decompileren of op hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door de makelaar schriftelijk toestemming is verleend. 

Jaspers Wooncomfort kan voor u concept contracten opstellen maar verwijst u als verhuurder te allen tijde naar de uitgebreide en informatieve website van www.huurders.info om u te wijzen op de wettelijke bepalingen en uw verplichting ten aanzien van het huurbeleid en liberalisering van contracten. U blijft te allen tijde zelf als verhuurder verantwoordelijk voor de aangegane contracten met uw huurders.

Jaspers Wooncomfort accepteert daarom geen enkele aansprakelijkheid in de contractvormen welke u kiest aan te bieden aan uw verhuurder.
Jaspers Wooncomfort kan u slechts adviseren en verwijzen naar de standaard. Deze kunt u o.a vinden op www.huurders.info Er van uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd.

Uw woning zoeken